Protokollen

Nu finns protokollen från Bostadsmöte och Årsmöte, Verksamhetsberättelse samt Verksamhetsplanering att läsa för dig som inte var där.