• Ditt namn
 • Under renoveringen i lägenheterna kan du inte boka bastun.
 • Här fyller du i datum du vill ha lokalen
 • T.ex 12.00- 23.55
  Lokalen ska vara städad och nyckel lämnas igen senast 24.00 enligt överenskommelse.
  Skriv klockslag inte datum
 • Bokningslista läggs ut för en månad i taget.
 • Den läggs ut den sista varje månad.
 • Du går till kvarters-gården och skriver in i listan; datum, tid och vilka utrymmen du behöver.
 • Du har förbrukat din tid om du inte hämtar nyckeln senast 30 minuter efter det att du bokat. Eller ringer Kent om du blir sen.

Men, om du t.ex ska ha en födelsedagsfest månad/månader  längre fram då använder du det här bokningsformuläret. Då skriver vi in din boknig i kommande listor och i kalendern på hemsidan,