VAD KAN DU GÖRA?
Du kan:

 • basta i vår bastu
 • spela biljard - ny duk på plats
 • snickra i vår kompletta snickarverkstad
 • ha fest  - eller
 • delta i kvartersrådets aktiviteter för barn och vuxna

varför inte bara gå dit och umgås med grannar och vänner.

EGET ANSVAR.
Du använder lokalen, bastun och speciellt "Snicken" på helt eget ansvar. 

Detta gäller vid lån av lokalen.
Läs igenom noggrant!

 • Giltig ID-handling tillsammans med hyreskontrakt eller hyresavi Städning ska göras av den som lånar lokalen, vi har ingen anstäldd som städar denna lokalen.
 • Nyckel hämtas ut i anslutning till den bokade tiden, eller senast 30 minuter efter bokad tid. Om inte anses den bokade tiden förverkad.
 • Senast 12.00 dagen efter ska lokalen vara städad, nycklar och ett ett infoblad om Regler vara återlämnat till nyckelutlånare, om inte annan överenskommelse har träffats.
 • Deposition Efter 20.00 tas en avgift ut på 1000 kr, gäller alla veckans dagar, hela summan återfås  om lokalen återlämnas i samma skick som vid utlåning.  
 • Lokalen besiktas i samband med att nyckel återlämnas.
 • Vid bokning av lokalen efterföljande månad/er kan ni gör det här på hemsidan. Lösa lappar eller annat sätt att boka kommer inte att gälla.
 • Ansvarig nyckelutlånare kan inte lämna eller ta emot nyckel eller bli kontaktad för lån av lokalen efter kl.20.00