PARKERING.

Hyra parkering
Du som bor i kvarteret och har bil - ska hyra en parkeringsplats.
Vänd dig till Ulf så hjälper han dig. Eller ring Bostadens uthyrningsavdelning
 090 17 75 00

Gästparkering
Det finns 2 gästparkeringar på Norrgården, 5 st på Mellangården och 2 st på Sörgården.
Och det är precis som det står på skylten 
BESÖKANDE!
De är inte till för dig som bor här. Du som bor i kvarteret får p-böter om du står på en besöksparkering.
Varför ska jag hyra parkering? 
Det finns bara 9 besöksparkeringar och du vill säkert likaväl som styrelsen att besökare ska kunna parkera här och inte behöva åka hem igen eller stå på gatan och riskera parkeringsböter.

Besöksparkeringar med avgift
Nu har Bostaden infört avgift på besöksparkeringarna

4 kr/tim eller 30 kr/dygn
Betalas med SMS eller appen Parkster, mer info på www.parkster.se