SOPHANTERING

Vad sorterar vi?

  • glas  - mörk och ljust -  i blå behållare
  • papper och kartong - i separata containrar
  • batterier och lampor - i röda hinkar som sitter på väggen.
  • matrester i speciellt brun påse som finns i soprummen - slängs sedan i brun container.
  •  vanligt hushållsavfall i platspåse och slängs sedan i den stora containern,

Det är hushållsförpackningar du sorterar.
Inte dricksglas och porslin.


Fullt i något sopkärl
RING kvartersvärden 070 324 27 15

Möbler, elektronik, lysrör.
Möbler, elartiklar med mera FÅR DU ABSOLUT INTE lägga i soprummen. Sådant skräp ska till Återvinningscentralen på Gimonäs eller Klockarbäcken.

Många tycker det är krångligt med sortering men, det finns skyltar i soprummen som vägledning och du kan gå in på nedanstående länk och läsa mer http://www.ilrecycling.com/sv/