Kalender

Planerade aktiviteter, kurser  samt hyresgäst som bokat lokalen längre fram i tiden.

Regler och hur du bokar

Om du ska ha lokalen innevarande månad måste gå till kvartersgården och boka där  på våra lisor. Listor ligger ute en månad i taget. Längre fram i tiden bokar du genom formuläret.
  • Du får bara ha lokalen fram till 24.00.
  • Du lämnar igen nyckel enligt överenskommelse med den du hämtat den hos. I första hand Kent på 42.
  • Deposition 1000 kr, du får igen det när vi kontrollerat att lokalen är städad och inget har gått sönder.
  • Du får hämta nyckel strax innan du ska  ha lokalen. Och har nyckel inte hämtats inom 30 min och ingen kontakt tagits med Kent i fall du blir sen så har du förbrukat bokningen.
  • Lokalen ska vara städad och möbler återställt enligt alla fotografier som finns uppsatta runt om i lokalen.

Boka här

  • Du skriver t.ex
    16.00-21.30