Kvartersrådet

Kvartersrådet består av 5-6 personer som bor i kvarteret och väljs på årsmöte i oktober varje år. "Rådet" har möte första torsdagen varje månad. Vill du att vi tar upp något speciellt kan du lägga en lapp i brevlådan utanför soprummet på Mellangården eller fylla i Formuläret.  
Ulf, från Bostaden är med på de flesta träffarna. 
Det förs protokoll från varje möte och de kan du läsa här på hemsidan.

Kent Tjernqvist
Ordförande
Ostkroken 42
070 367 37 41      kent@ostkroken.se
Du går till Kent för att hämta nyckel, när du bokat lokalen. Han kollar att du städat efteråt. Han tar också emot bokningar av lokalen på tid som inte finns i bokningslistan.

Mikko Andersson
Vice Ordförande
Ostkroken 76
070 448 42 28   mikko@ostkroken.se
Mikko har huvudansvaret för den allmänna ordningen på Solsidan, sköter materialansaffning samt veden.
 

      Rolf Hedsell
            Kassör
            Ostkroken 62
             073 074 40 32
                                             rolf@ostkroken.se
                                             Rolf är den som håller i rådets plånbok och ekonomi.

Kjell Hansson
Ledamot
Ostkroken 84
070 578 88 80 kjell@ostkroken.se
Kjells huvudsakliga ansvar är att se till den allmänna ordningen i lokalen och styrelseskrubben, biljarden och materialunderhåll.
 

Nils Sandberg
Ledamot
Ostkroken 96
nils@ostkroken.se
Nils hälsas välkommen till Kvartersrådet

Lena Isaksson
Ledamot
Ostkroken 
Lena@ostkroken.se
Lena hälsas välkommen till kvartersrådet.

  Kerstin Hansson
  Webansvarig - ej i styrelsen
  Ostkroken 84
  070 578 23 50    kerstin@ostkroken.se
  Kerstin ansvarar för hemsidan.