Detta vill jag tas upp på Bostadsmötet

Förslag til Bostadsmötet
Har du något du vill att vi ska ta upp på Bostadsmötet. Skicka in det på nedanstående formulär.

Eller skriv ner på papper och lämna i brevlådan utanför soprummet på Mellangården​