Handlingar till bostadsmöte och Årsmötet

Här finns Dagordning för Bostadsmöte och Årsmöte.
Det är två olika möten, men på samma kväll. Vi hoppas att så många som möjligt kommer den 31:a
Vi har också förslag för verksamhetsplanering 2018/2019.