Handlingar till bostadsmöte och Årsmötet

Här finns Dagordning för Bostadsmöte och Årsmöte.
Det är två olika möten, men på samma kväll. Vi hoppas att så många som möjligt kommer den 27:e.
Vi har också förslag för verksamhetsplanering 2015-2016. Om du läser igenom handlingarna kommer du att på ett ställe hitta en fråga. Skriv ner ditt svar på en lapp skriv även ditt namn och ta med dig lappen när du kommer till kvartersgården den 27:e kl. 18.00 Är du med under hela kvällen deltar du i utlottning av pris.
Alla som kommer får en liten present. ​​